Miten käytän kemikaaleja turvallisesti?

Osa kemikaaleista on ihmisen valmistamia ja osa luonnon omia kemikaaleja. Näihin molempiin ryhmiin kuuluu sekä haitattomia, hyödyllisiä, vaarallisia että äärimmäisen myrkyllisiä kemikaaleja. Osa tuotteissa olevista kemikaaleista voi aiheuttaa erilaisia haittoja, kuten allergiaa tai ärsytystä. Osa kemikaaleista voi olla erityisen herkästi syttyviä tai myrkyllisiä. Tästä syystä kuluttajan onkin tutustuttava tarkkaan kemikaalien tuotemerkintöihin ja noudatettava niitä. Kun ostat kemikaaleja, vertaile eri vaihtoehtoja. Huolehdi siitä, että annostelet kemikaalia oikein, käytät sitä turvallisella tavalla, säilytät sitä turvallisessa paikassa ja että tarvittaessa hävität sen oikealla tavalla.

Kun hankit kotiin mitä tahansa kemikaalia, muista aina lukea tuotteen pakkausmerkinnät! Varmista, että tunnet pakkauksesta löytämäsi varoitusmerkinnät. Jos et tunne niitä, ota asiasta selvää vaikkapa internetin avulla. Kun olet varma, että ymmärrät varoitusmerkinnän tarkoituksen, huolehdi siitä, että sekä sinä että muut perheenjäsenesi noudattavat pakkauksessa annettuja ohjeita. Annostele kemikaalia aina käyttöohjeen mukainen määrä. Ei kannata koskaan annostella ylimääräistä varmuuden vuoksi!

Muista käyttää tarpeen vaatiessa sekä suojakäsineitä että muita suojavarusteita käsitellessäsi kemikaaleja äläkä koskaan sekoita eri kemikaaleja toisiinsa. Lasten läheisyydessä ei saa käyttää vahvoja kemikaaleja! Kannattaa pitää mielessä, että niinsanotun turvasulkimen sisältävissä pakkauksissa on erityisen vaarallisia kemikaaleja. Vaikka pakkaus sisältäisi turvasulkimen, älä koskaan luota siihen, etteikö lapsi tai lemmikkieläin voisi saada pakkausta auki! Muista siis säilyttää kaikki vahvat kemikaalit sellaisissa paikoissa, joissa lapset ja kotieläimet eivät pääse niihin käsiksi. Säilytä tällaiset vahvat kemikaalit myös elintarvikkeista erillään!

Kemikaalit tulee säilyttää alkuperäispakkauksissa, joissa varoitusmerkinnät sekä muut merkinnät näkyvät selkeästi. Jos joudut siirtämään kemikaalin johonkin muuhun säilytysastiaan alkuperäispakkauksen rikkoutumisen vuoksi, muista siirtää myös tiedot etiketistä tähän toiseen säilytysastiaan. Vaarallisia kemikaaleja ei tule siirtää elintarvikepakkauksiin, kuten juomapulloihin!

Vanhentuneet ja käyttämättömiksi jääneet lääkkeet tulee palauttaa joko ongelmajätteen vastaanottopaikkaan tai apteekkiin. Myös esimerkiksi energiansäästölamput, jotka sisältävät elohopeaa, esineet, jotka sisältävät aspestia, lakat, maalit sekä liuottimet ovat ongelmajätettä, jotka kerätään erikseen. Muistathan myös, ettei kyllästettyä puuta tule hävittää polttamalla, koska kyllästettyä puuta poltettaessa syntyy myrkyllisiä palamistuotteita. Kyllästetty puutavara tulee tästä syystä toimitaa joko kaatopaikalle tai erilliskeräykseen.

Varoitusmerkinnät

Vaarallisen kemikaalin tuotepakkauksesta löytyy varoitusmerkki, joka kertoo, millä tavoin kyseinen kemikaali on vaarallista. Tällaisia vaaroja voivat olla esimerkiksi: välittömästi myrkyllinen tuote, vakava terveysvaara, haitallinen tuote, ärsyttävä tuote, syövyttävä tuote, räjähtävä tuote, paineen alainen kaasu, syttyvä tuote, hapettava tuote tai ympäristölle vaarallinen tuote. Tuotteen etiketistä selviää myös miten tuotteen mahdollisesti aiheuttamilta vaaratilanteilta voi suojautua sekä miten tulee toimia, jos on altistunut kyseiselle tuotteelle.

Ympäristölle haitallisia tuotteita ovat esimerkiksi parfyymit sekä hajusteet, joissa on synteettistä myskiä, osa kosmetiikan ja tekstiileiden väriaineista, jotkin kosmetiikkatuotteissa sekä puhdistusaineissa käytetyistä säilöntäaineista, hygieniatuotteiden, keittiövälineiden sekä tekstiileiden klooria sisältävät aineet, fluoriyhdisteet pintakäsitellyissä vaatteissa, tekstiileissä sekä keittiövälineissä, palonestoaineet elektroniikassa ja tekstiileissä, puunsuojauksessa käytetyt kyllästeaineet sekä kasvinsuojeluaineet. Virallisia ympäristömerkkejä ovat EU-kukka sekä joutsenmerkki, jotka myönnetään sellaiselle palvelulle tai tuotteelle, jonka katsotaan olevan ympäristöystävällinen ja yhtä laadukas kuin muut vastaavat palvelut tai tuotteet. Tällaisissa tuotteissa on kiellettyä käyttää useita haitallisia aineita, kuten klooriyhdisteitä. Toisaalta sekä EU-kukka- että joutsenmerkki ovat maksullisia, minkä vuoksi myös ympäristömerkitön tuote voi olla ympäristön kannalta yhtä hyvä kuin tällaisen merkin omaava tuote. Kuluttajan on vain vaikeampi tunnistaa tällaisia ympäristömerkittömiä tuotteita ympäristöystävällisiksi. Tästäkin syystä kuluttajien oman tietoisuuden sekä kuluttajakriittisyyden lisääminen on äärimmäisen tärkeää!

Lisätietoja kemikaalien turvallisesta käytöstä, säilyttämisestä ja hävittämisestä saat ilmaisesta Kodin kemikaalien järkevää ja turvallista käyttöä –oppaastamme, jonka voit tilata asiakaspalvelustamme joko sähköisenä tai paperisena versiona. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta. Toimitamme sekä oppaat että opetusmateriaalit ilmaiseksi sähköisessä muodossa, mutta otathan huomioon, että jos toimitamme oppaan tai opetusmateriaalit postitse, joudumme perimään viiden euron käsittely- ja postituskulut kustakin lähetetystä materiaalikokonaisuudesta. Toimitamme oppaita ja opetusmateriaaleja postitse ainoastaan Suomeen. Ympäristön kannalta sähköisen version tilaaminen on paperiversiota parempi vaihtoehto!