Meistä

Varoitusmerkit tutuiksi! –projektimme pyrkii korostamaan, että ihmisten tulisi kiinnittää nykyistä paremmin huomiota kemikaalien varoitusmerkkeihin ja noudattaa niiden antamia ohjeita. Nämä varoitusmerkit tulee ottaa vakavasti, siitäkin huolimatta, että nyky-yhteiskuntamme on tulvillaan erilaisia symboleita, mikä aiheuttaa osaltaan aistitulvaa. Nykymaailmassa symboleja on kaikkialla; niin liikenteessä, elintarvikkeissa kuin tupakka-askeissakin. Tämän vuoksi ei olekaan ihme, jos kaikkia merkkejä ei huomata tai jos ei niitä kaikkia oteta kovin vakavasti. Varoitusmerkeillä on kuitenkin aina tärkeä viesti kuluttajalle – viesti, jota ei kannata jättää huomioimatta!

Projektimme on vaikuttanut osaltaan siihen, että varoitusmerkkien imagoon, tyyliin ja identiteettiin on alettu kiinnittää uudenlaista huomiota; alan ekspertti on pyrkinyt luomaan niille uudenlaisen tyylin, jossa on otettu tarkkaan huomioon merkkien muoto, tyyli ja värit. Useat maailman nimekkäimmät tyylinikkarit ovat osallistuneet tähän kehittelytyöhön.

Tiedon jakaminen on tärkeää kotien lisäksi myös kouluissa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Voit halutessasi pyytää meiltä maksutonta aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia asiakaspalvelustamme, jonka yhteystiedot löydät Yhteystiedot –sivulta. Voit tilata asiakaspalvelustamme myös ilmaisen oppaamme, jossa kerrotaan, kuinka säilytät ja käytät kodin kemikaaleja turvallisella tavalla. Oppaassa käsitellään esimerkiksi siivoukseen, pyykinpesuun, kosmetiikkaan ja ruuanlaittoon liittyviä kemikaaleja. Oppaassamme kerrotaan myös, kuinka erilaiset kemikaalit tulee hävittää oikealla tavalla. Toimitamme sekä oppaat että opetusmateriaalit ilmaiseksi sähköisessä muodossa, mutta otathan huomioon, että jos toimitamme oppaan tai opetusmateriaalit postitse, joudumme perimään viiden euron käsittely- ja postituskulut kustakin lähetetystä materiaalikokonaisuudesta. Toimitamme oppaita ja opetusmateriaaleja postitse ainoastaan Suomeen. Löydät tiivistelmän näistä aiheista myös verkkosivuiltame, mutta syvemmän tiedon saamiseksi suosittelemme kattavan oppaamme ja opetusmateriaalimme tilaamista.

Taustaa

Nyky-yhteiskunta asettaa varoitusmerkeille suuria haasteita, joihin pyrimme osaltamme vastaamaan Varoitusmerkit tutuiksi! –projektimme kautta. Tärkein tehtävämme on kertoa ihmisille siitä vastuusta, joka kemikaalien varoitusmerkkeihin liittyy niiden pyrkiessä suojelemaan ihmisiä ja ympäristöä vaaratilanteilta. Pyrimme saamaan näkyvyyttä ja tunnustusta tälle pyyteettömälle työllemme ja sitä kautta pyrimme tuomaan nämä periaatteet kaikkien kansalaisten tietoisuuteen.

Projektimme tärkeimmät keinot ovat tiedotus ja keskustelu. Pyrimme siihen, että ihmiset lukisivat etiketit myös purkkien kääntöpuolelta ja oppisivat noudattamaan etiketeissä olevia varoitusmerkkejä; näitä merkkejä ei ole lisätty etiketteihin turhaan, vaan ne tulee ottaa vakavasti ja niitä tulee kunnioittaa. Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa autolla ajo; kun näet tien reunassa punaisena loistavan vaarasta kertovan varoitusmerkin, mitä teet? Luultavasti hidastat vauhtia ja valmistaudut toimimaan merkin opastamalla tavalla. Miksi sitten toimisit toisin kemikaalitölkeissä olevien varoitusmerkkien kohdalla? Liikenteessä varoitusmerkin huomiotta jättäminen voi johtaa vaaratilanteeseen – jopa hengenvaaraan. Tilanne on ihan sama varoitusmerkkejä sisältävien kemikaalitölkkien kohdalla! Jos jätät huomioimatta tällaisen kemikaalitölkin etiketissä olevan varoitusmerkin, saatat asettaa joko itsesi tai läheisesi vaaratilanteeseen. Saatat vahingoittaa myös luontoa.

Kemikaalitölkeissä on monenlaisia vaarasta ilmoittavia merkkejä, jotka ilmoittavat esimerkiksi kemikaalin aiheuttamasta vaarasta ympäristölle, tuotteen ärsyttävyydestä tai tuotteen syövyttävyydestä. Joskus kemikaalitölkissä oleva varoitusmerkki voi kertoa siitä, että tuote on helposti syttyvä tai hapettava. Mihinkään näistä vaaroista ei pitäisi suhtautua välinpitämättömästi, kuten valitettavan usein käy!

Mitä voin tehdä?

Voit tukea meitä monin eri tavoin. Voit tulostaa aiheesta kertovia julisteita tai selkeitä aihetta käsitteleviä kuvia, jotka puhuttelevat katsojaa ja kiinnittää niitä näkyville paikoille. Voit painattaa viestimme T-paitaasi, jossa se kulkee mukanasi, ilman että sinun tarvitsee edes sanoa mitään. Voit kertoa meistä Facebook-sivuillasi tai kirjoittaa meistä blogiisi. Tai voit aloittaa varoitusmerkkitietouden jakamisen omasta perheestäsi. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana sanomamme levittämisessä! Huolehdithan lisäksi kotonasi, että varoitusmerkkejä sisältävät kemikaalit ovat poissa lasten ulottuvilta!

Lopuksi haluamme kiittää sponsoriamme ilmaista-pelirahaa.biz, joka on tukenut sivujamme! Kiitos Ilmaista pelirahaa kaikesta tuesta, jota olemme teiltä saaneet!